Özet Finansal Bilgiler

TL'mio 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
İşlem Hacmi 1,154,722 1,022,183 898,458 928,561 506,538
Faktoring Alacakları 362,960 337,117 310,395 344,452 342,737
Aktif Toplamı 410,933 376,471 347,172 369,201 371,049
Alınan Krediler 117,369 140,183 144,813 129,238 115,984
İhraç Edilen Menkul Kıymetler 193,644 140,974 112,755 146,698 155,728
Özkaynaklar 97,388 91,084 85,669 89,115 93,910